Home

FLORON soortenlijst

Staat deze plant er nog? - FLORO

FLORON zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. FLORON coördineert en stimuleert vrijwilligers die landelijke telprojecten voor planten uitvoeren, geeft voorlichting en advies, voert ecologisch onderzoek uit ten behoeve van wetenschap, beheer en beleid en beschermt plantensoorten en hun leefgebieden Soortenlijst Download de soortenlijst als Excel-bestand inclusief familienaam, NDFF-identity en de vermelding of de locatie van een soort verborgen wordt

FLORON > Meedoen > Kilometerhokken-inventarisere

 1. der nauwkeurig worden. Van veel oude waarne
 2. FLORON heeft verschillende producten ontwikkeld om u te informeren over, en te helpen bij, het goed omgaan met invasieve exoten. Deze kunt u hieronder vinden en downloaden (klik daarvoor op het plaatje). De flyer, folder en poster zijn voor educatiedoeleinden ook kosteloos gedrukt te bestellen via info@floron.nl (zolang de voorraad strekt)
 3. gen; Lijsten zoeken; Waarne

Naamlijst van de Nederlandse Vaatplante In de instructies van FLORON is te vinden bij welke soorten aantallen danwel oppervlakten geschat worden (www.floron.nl). Als een groeiplaats groter is dan 50 bij 50 meter (¼ hectare) wordt er meer dan 1 stip gezet. De ambitie daarbij is niet om elk kwart-hectare hok bezocht te hebben, maar wel alle kansrijke locaties De NDFF Verspreidingsatlas is mogelijk gemaakt door BIJ12, het Flora Fonds in beheer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Fondsen KNNV

Vertaling van 'soortenlijst' naar beheer Vraagt kennis van soorten en wat hun aanwezigheid zegt over het beheer. Tool 'Statistieken en maaiadvies' Advies werkt nauwkeuriger met monitoring van alle soorte Op 20 augustus 2020 lag storm Ellen ten westen van Ierland. Aan de oostflank van deze storm bevond zich een.. FLORON verzamelde resultaten uit de vier bronnen (e-mail, website, Facebook, Twitter) en analyseerde de soortnamen en plaatsnamen die in de toegestuurde lijsten, Facebookberichten en Tweets werden genoemd Grote boterbloem staat op zonnige, zelden licht beschaduwde plaatsen in ondiep of zwakstromend, weinig of niet vervuild water of op natte, matig voedselrijke, zwak zure tot zwak basisch, vaak wat kalkhoudende en stikstofrijke bodems (laagveen, leem

FLORON > Meedoen > Veilighei

 1. Dagvlinders. Holtedieren. Korstmossen. Kranswieren. Kreeftachtigen. Libellen. Manteldieren. Microvlinders. Mosdiertjes
 2. gen uit drie bronnen (interactieve website, NOVA-app en lijsten die via de e-mail binnenkwamen) en analyseerde de lijsten. In dit rapport geven we de belangrijkste resultaten van de inzendingen. FLORON dankt de 633 deelnemers voor hun inzendingen
 3. Stichting Floron Primair bestand Florbase 2M District 14 Soortenlijst van hok 126 480. 1071 Aalbes 331 Akkerdistel 1078 Akkerkers 708 Akkerkool 2324 Akkermelkdistel 840 Akkervergeet-mij-nietje 350 Akkerwinde 2106 Alpenbes 1125 Amandelwilg 1852 Amerikaans krentenboompje 805 Avondkoekoeksbloem 519 Beemdlangbloem 973 Beklierde duizendknoop 1738 Beklierde nachtschad
 4. g! 21 • Inleiding Natuurwet • Actieve soortenbescher
 5. Sommige soorten zijn schadelijk voor de biodiversiteit. Voorkomen is beter dan genezen: plant geen invasieve soorten in de tuin of vijver. Het is niet altijd duidelijk welke tuinplanten kunnen verwilderen en schadelijk zijn voor de natuur. Daarom heeft de NVWA opdracht gegeven aan FLORON om een databank te maken met ruim 1.500 tuinplanten

Naamlijst van de Nederlandse Reptielen - Verspreidingsatla

 1. Zevenblad is te vinden op half beschaduwde tot beschaduwde, vochtige en voedselrijke, zwak basische en zeer stikstofrijke, kalkarme tot kakrijke, humeuze of licht bemeste, omgewerkte grond, bestaande uit zand, leem, zavel, klei en soms veen. De over
 2. Soortenlijst Delbroek, voormalige Stort Altweerterheide, Weert. Inventarisatielijsten Flora volgens Floron. Daaronder: inventarisatielijst vogels volgens Sovon..
 3. In het rapport worden ongeveer 1909 soorten genoemd, waarvan 8% exoot. 1284 soorten komen voor in de Noordzee, waarvan 6% exoot. De soortenlijst is samengesteld op basis van nog niet eerder gecombineerde databases en publicaties. Opvallend is dat nog steeds nieuwe soorten voor de Nederlandse wateren ontdekt worden
 4. Actuele soortenlijst van de Nederlandse flora in de NDFF Verspreidingsatlas; Toelichting op de werkwijze van het beheer van de soortenlijst door FLORON Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 jul 2019 om 17:46. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons.
 5. eren? Blaaskopvliegen, wapenvliegen en wolzwevers op Nederlands Soortenregister
 6. of meer complete soortenlijsten jaarlijks uit ruim 800 kilometerhokken. Dat klinkt veel
 7. FLORON en Tuintelling.nl organiseerden de Eindejaars Plantenjacht voor het zevende jaar op rij. Plantenliefhebbers gingen tussen Eerste Kerstdag en 3 januari op zoek naar bloeiende planten. In totaal vonden zij 624 wilde of verwilderde plantensoorten: gemiddeld meer dan 14 soorten per telling. Madeliefje werd het meest aangetroffen, maar Klein kruiskruid deed het ook verbazingwekkend goed

Hoge fijnstraal (Conyza sumatrensis, syn. Erigeron sumatrensis) is een smalle, tot 150 cm hoge plant met smalle bloemhoofdjes uit het geslacht Asterfijnstraal.Het is een exoot afkomstig uit Zuid-Amerika. In Nederland is de soort tussen 1975 en 1990 ingeburgerd.Hij komt vooral in stedelijk gebied voor. In België is de soort in 1990 voor het eerst gevonden Ecologie. Klein heksenkruid, de steriele bastaard van Groot heksenkruid en Alpenheksenkruid, staat op licht tot matig beschaduwde, vochtige, stikstofrijke, zwak zure tot kalkhoudende zandgrond.Ze groeit in loof- en naaldbossen, in struwelen en aan zandige oevers van bosbeken. De bastaard vormt geen goed stuifmeel en blijft doorbloeien zonder goed zaad te zetten Ook dit jaar komt Awie de Zwart uit Oostburg (Zeeuws-Vlaanderen) met een heel bijzondere vondst. In een vrij ruige vegetatie op het talud van een (nu droge) bermsloot naast een fietspad vond hij op een oppervlak van circa vijftien bij twee meter een populatie van zo'n vijftig planten van Bithynische wikke. In bloei en met rijpende peulen. Voor zover valt na te gaan is dit de eerste spontane. Deze site gaat over planten die in het wild groeien en beperkt zich tot C6, het kaartblad 17 volgens de topografische kaart van België waarin de gemeentes Kasterlee, Retie, Dessel, Mol, Geel, Balen, Meerhout, Laakdal, Ham, Leopoldsburg, Beringen, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Peer, Overpelt, Neerpelt, Hamont-Achel en Lommel geheel of gedeeltelijk liggen

Op Nature Today publiceren topbiologen dagelijks over actuele ontwikkelingen in de natuur. In de afgelopen jaren zijn al honderden natuurberichten gepubliceerd over planten door onder andere Stichting FLORON, het Nederlands Instituut voor Ecologie en Wageningen University & Research. De plantenberichten gaan over uiteenlopende onderwerpen waaronder: herkennen van plantensoorten. FLORON heeft vacatures voor de functie van. DISTRICTSCOÖRDINATOR ( M / V ) Nederland is verdeeld in 23 FLORON-districten, geleid door districtscoördinator die het verspreidingsonderzoek coördineert.. Voor FLORON-districten Noord-Limburg, Midden- en Zuid-Limburg, Achterhoek en Noord-Brabant Oost zoeken we een nieuwe coördinator. Als districtscoördinator organiseer alleen of met een klein. FLORON's Basiscursus Flora online. 3 februari 2021. 4 februari 2021. Van 24 maart tot 7 juli 2021 kan iedereen na inschrijving meedoen aan een cursus om wilde planten op naam te brengen en te leren determineren. Voor meer informatie klikt u hier. Vlinderbroedseizoen in volle gang - Uitzendingen Vroege Vogels. Veldgids ecologisch bermbeheer Soortenlijst verandert met name m.b.t. huidige tabel 2 soorten: 76 soorten beschermd, 59 nieuw 20 • Inleiding Natuurwet • Actieve soortenbescherming • Passieve soortenbescherming • Veranderingen bescherming planten • Consequenties FLORON en vrijwilligers Verandering bescherming planten Akkerboterbloem Geelgroene wespenorchis. FLORON, Leiden Gegevens invoeren Losse Waarnemingen Soorten toevoegen Invoerbuffer splitsen Rode 1 jstformul i er Meldingskaartje Begel . soorten toevoegen Hoofdmenu Invoer soortenli . sten Aktieve Tabel: F2 FIO Configuratie soortenlijst Tabel Floragegevens waarnemergegevens Coord. conversie Coörd. Toggle Wet. /Ned. namen Keuzel i jste

Verspreidingsatlas Soortenlijst per atlasblo

 1. Lathyrus is een samenstelling van la (zeer) en thuros (afvoerend, prikkelend, heftig en onstuimig), omdat twee Zuid-Europese lathyrussoorten als geslachtsdrift opwekkend bekend stonden. Tuberosus betekent met knollen, hetgeen slaat op de knolvormige verdikkingen aan de wortelstok. Bron: Standaardlijst 2003
 2. Deze planten zouden we moeten kunnen vinden: en deze hebben we ook echt gevonden Stichting Floron Primair bestand Florbase 2M District 14 Soortenlijst van hok 126 480 1071 Aalbes 331 Akkerdistel 1078 Akkerkers 708 Akkerkool 2324 Akkermelkdistel 840 Akkervergeet-mij-nietje 350 Akkerwinde 2106 Alpenbes 1125 Amandelwilg 1852 Amerikaans krentenboompje 805 Avondkoekoeksbloem 519 Beemdlangbloem 973.
 3. Actuele soortenlijst van de Nederlandse flora in de NDFF Verspreidingsatlas; Toelichting op de werkwijze van het beheer van de soortenlijst door FLORON Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 jul 2019 om 17:46. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons.
 4. Inleiding en achtergrond. Via het Soortenregister zijn de mariene soorten van Nederland te doorzoeken op aanwezigheid in Noordzee, Waddenzee en/of Zeeuwse Delta, en het substraattype. Deze data is verzameld in het rapport Soortenlijst Nederlandse Noordzee (Bos et al. 2016), opgesteld door Wageningen Marine Research met financiering van het Ministerie van Economische Zaken
 5. SynBioSys is de afkorting van 'Syntaxonomisch Biologisch Systeem'. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat de basis van dit programma wordt gevormd door het niveau van de levensgemeenschap. Om een breed scala aan biologische informatie toegankelijk te maken worden classificatiesystemen ingezet op het niveau van de plantengemeenschap, het.
 6. Onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center, Wageningen Marine Research en GiMaRIS hebben samen een soortenlijst opgesteld voor de totale diversiteit van zout- en brakwatersoorten in de Nederlandse wateren (Noordzee, Waddenzee, Zeeuwse Delta). Deze lijst bedraagt 1909 soorten, waarvan 8% exoten. De Noordzee telt 1284 soorten, waarvan 6% exoten
 7. FLORON avond. Bekijk hier de presentatie van Peter Wetzels. zondag 3 juli 2016, 11.00 uur Stadsflora van Stenen Hoofd en omgeving. Bekijk hier de soortenlijst. vrijdag 15 juli 2011, 13:00 uur tot en met zondag 17 juli 2011 16:00 uur. Onderzoeksweekend De Nieuwe Amsterdammers. Verslag Vroege Vogels: De nieuwe.

De soortenlijst van het Nederlands Soortenregister (taxonomische boom, classificatie, soortnamen, kenmerken) zijn beschikbaar onder een Creative Commons BY licentie en mogen vrij worden gebruikt mits de bron wordt vermeld. Van de foto's in het Nederlands Soortenregister berust het auteursrecht bij de fotografen Natuurbalans, FLORON en RAVON In opdracht van Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Ministerie van Economische Zaken . Reeks verslagen Milieukunde 3.1.1 Aanpassingen soortenlijst. Biodiversiteit 0-meting akkerbouw Veenkoloniën. Het CLM heeft een methodiek ontwikkeld om de mate van biodiversiteit te kunnen bepalen. Deze methodiek is regio en landbouwsector afhankelijk, momenteel is die ontwikkeld voor akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën. De methodiek bestaat uit een telprotocol, rekenmodel en soortenlijst Ruwe dravik ( Bromopsis ramosa subsp. ramosa) is een gras uit het geslacht vaste dravik. Het groeit op lichte plekken in bossen, en gaat achteruit als bossen dichter en donkerder worden. In Nederland komt het zeer zeldzaam voor in Zuid-Limburg. In België is het vrij algemeen in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen; elders is het zeer.

FLORON > Invasieve exoten, tuin er niet in

Home Nederlands Soortenregister - Nederlandse soorte

FLORON Verspreidingsatlas | Bupleurum rotundifolium - Doorwas

Invasieve planten Invasieve exoten NVW

FLORON Verspreidingsatlas | Dactylorhiza maculataFLORON Verspreidingsatlas | Pseudosasa japonica - JapanseRAVON/ANEMOON Verspreidingsatlas | Pollachius pollachiusANEMOON Verspreidingsatlas | Sertularia cupressina - ZeecypresRAVON/ANEMOON Verspreidingsatlas | Cottus perifretumBLWG Verspreidingsatlas | Tortella tortuosa - Gerimpeld